top of page
Contact.png

Promovon formimin e luleve dhe frutave për një korrje më të mirë, duke krijuar një formacion shpërthyes të lartë gjatë fazës së lulëzimit.

Promovon formimin e luleve dhe frutave për një korrje më të mirë, duke krijuar një formacion shpërthyes të lartë gjatë fazës së lulëzimit.

ARE YOU A SHOP?

DON'T MISS THE HYPE

Stimulon lulen
prodhimi

Faleminderit për dorëzimin!

bottom of page